Klacht over Psycholoog Alphen?

Onze praktijk Psycholoog Alphen aan de Rijn werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis is eerlijkheid en openheid. Jouw persoonlijke dossier is bij ons veilig opgeborgen.

Heb je klachten over ons of de behandeling, bespreek die dan met ons. Als we er samen niet uit komen, dan kun je met je klacht bij het NIP terecht.

De klachtenprocedure van het NIP

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om de volgende principes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Psychologen die lid zijn van het NIP, te herkennen aan het keurmerk, moeten zich aan deze beroepscode houden. Kijk in de code om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Bespreek je klachten eerst met je psycholoog

Mocht je er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP.

Maar misschien wil je eerst wat meer informatie over de klachtenregeling. Of een toelichting op deze beroepscode. Neem dan contact op met Rosalinde Visser. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur op nummer (020) 410 6222.

Of kijk op de website van het NIP.
NIP lidnummer
Bert: 4508

Heb je nog vragen? Bel of stuur even een mailtje naar praktijk Psycholoog Alphen aan den Rijn.